Opening Positions

ตำแหน่งงาน

Opening Positions

ตำแหน่งงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• นำเสนอและปิดการขายสินค้าและบริการของบริษัท
• สร้างฐานลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า
• ประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะฝ่ายผลิต
• ติดต่อกับร้านแม่พิมพ์เพือทำแบบ และกำหนดการส่งมอบแม่พิมพ์
• ทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
• งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
• วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
• มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างยอดเยี่ยม
• มนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่เป็นบวก
• หากมีประสบการณ์การขายแบบ B2B จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.