Join Us

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

Join Us

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

JOIN US

FIFA PACKS CULTURE

เราทำงานกันเป็นครอบครัว

ที่ฟีฟ่าแพ็คส์ เราเชื่อว่าทีมงานของเราเป็นมากกว่าแค่พนักงาน เพราะทุกคนเป็น ส่วนประกอบของความสำเร็จ และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาองค์กร ให้เติบโตและก้าวหน้า ด้วยเหตุนี้เราจึงกลายเป็นผู้นำในอุตสาหรรมกระสอบกราเวียร์และบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

ถ้าคุณชอบการทำงานแบบเป็นทีม กะตือรือร้น ใฝ่หาความก้าวหน้าในองค์กร และอยากประสบความสำเร็จ รีบติดต่อเรามาเลย!

FIFA PACKS CULTURE

เราทำงานกันเป็นครอบครัว

ที่ฟีฟ่าแพ็คส์ เราเชื่อว่าทีมงานของเราเป็นมากกว่าแค่พนักงาน เพราะทุกคนเป็น ส่วoประกอบของความสำเร็จ และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาองค์กร ให้เติบโตและก้าวหน้า ด้วยเหตุนี้เราจึงกลายเป็นผู้นำในอุตสาหรรมกระสอบกราเวียร์และบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

ถ้าคุณชอบการทำงานแบบเป็นทีม กะตือรือร้น
ใฝ่หาความก้าวหน้าในองค์กร และอยากประสบความสำเร็จ รีบติดต่อเรามาเลย!

FIFA PACKS CULTURE

เราทำงานกันเป็นครอบครัว

ที่ฟีฟ่าแพ็คส์ เราเชื่อว่าทีมงานของเราเป็นมากกว่าแค่พนักงาน เพราะทุกคน
เป็นส่วนประกอบของความสำเร็จ และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนา
องค์กร
ให้เติบโตและก้าวหน้า ด้วยเหตุนี้เราจึงกลายเป็นผู้นำในอุตสาหรรมกระสอบ
กราเวียร์และบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

ถ้าคุณชอบการทำงานแบบเป็นทีม กะตือรือร้น ใฝ่หาความก้าวหน้าในองค์กร
และอยากประสบความสำเร็จ รีบติดต่อเรามาเลย!

ตำแหน่งที่เปิดรับ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• นำเสนอและปิดการขายสินค้าและบริการของบริษัท
• สร้างฐานลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า
• ประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะฝ่ายผลิต
• ติดต่อกับร้านแม่พิมพ์เพือทำแบบ และกำหนดการส่งมอบแม่พิมพ์
• ทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
• งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
• วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
• มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างยอดเยี่ยม
• มนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่เป็นบวก
• หากมีประสบการณ์การขายแบบ B2B จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.